Äntligen är oljesaneringen igång i Västerås hamn

En större planerad oljesanering påbörjades under vecka 12, vid Oljevägen i Västerås hamn. Målet med saneringen är att Mälarens vatten skyddas från bland annat olja, diesel och eldningsolja som sedan länge finns i mark- och jordlager på platsen.

- Det känns bra att vi äntligen är igång med det här arbetet, berättar Anna Kruger markspecialist hos Teknik- och fastighetsförvaltningen.

- Det kan komma att lukta olja på platsen under tiden saneringen pågår. Men att sanera är det bästa alternativet för Mälarens vatten och framtida generationer västeråsare, avslutar Anna Kruger.

Marken som nu saneras har tidigare använts av två oljebolag. Efter saneringen av området ska marken åter kunna användas för hamnverksamhet. Kostnaderna för oljesaneringen delas mellan de bolag som tidigare haft verksamhet på platsen. Västerås stad får också 19,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket till saneringsarbetet. Den totala kostnaden beräknas bli 37,6 miljoner kronor.

Saneringen av området har inte kunnat påbörjas tidigare då ett antal frågor kring omfattningen av sanering, ansvaret för saneringen, det ekonomiska ansvaret, metoder för saneringsarbetet har behövt utredas.

Området är sammanlagt cirka 15200 kvadratmeter stort, vilket är drygt två fotbollsplaner till ytan. Arbetet utförs av Geoserve AB och beräknas vara klart i början av 2019.

Publicerad

Senast ändrad