Mer samverkan om godsflöden tack!

Carola Alzén, vd för Mälarhamnar AB berättar i en artikel i Sjöfartstidningen att man vill ha större samverkan för att styra om godsflödena. Ostkusthamnar i samverkan, där Mälarhamnar AB är en stark part, vill att sjöfartens potential nyttjas bättre.

Att styra de godsflöden som kommer från Norra Europa med destination Ostkusten direkt till Ostkusthamnarna istället för via hamnar på syd- och västkusten skulle innebära stor fördelar för belastningen av landinfrastrukturen och därmed även klimatutsläppen. Fler skulle helt enkelt kunna för större nytta av det vi har till en lägre samhällskostnad samtidigt som klimatet blir en vinnare – det är helt enkelt hållbart!

För att få detta att hända krävs samverkan från många aktörer. Samverkan mellan flera samtidigt som målet är förändring är en komplex process som man ska ha respekt för.

Läs mer här om hur diskussionerna landande vid samtal mellan Ostkusthamnar, Sjöfartsnäringen och riksdagsledamöter här. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad