OECD: Sverige föredöme inom grön sjöfart

I rapporten Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden från OECD undersöks vilka de faktorer är, som har gett Sverige en ledande position för avkolning av sjötransporter, och vad andra länder kan lära.

Hur ser utvecklingen ut för grön sjöfart? Vi frågade Håkan Rådman, produktionschef för avdelningen produktion och miljö samt vd Carola Alzén, båda hos Mälarhamnar.

- Vi ser mycket positivt på en utveckling mot grön sjöfart. Sjöfarten har fördelen med låg energiförbrukning per fraktad ton och kilometer. Går vi dessutom över till mer miljövänliga bränslen blir miljövinsten ännu större, berättar Håkan Rådman.

- Vi på Mälarhamnar har vi minskat koldioxidförbrukningen med cirka 30 % under de senaste två åren genom effektiviseringar och genom att köra mer på el, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar.

- Just nu utreder vi möjligheten att ersätta diesel mot HVO (Hydrogenated vegetable oils) som är fossilfritt bränsle. Vi ser att det är viktigt att vi är med och bidrar och anpassar oss till framtiden och vad våra kunder vill ha, fyller Håkan Rådman i.

Läs hela rapporten Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden hos OECD Länk till annan webbplats.


Publicerad

Senast ändrad