Västerås stad motsätter sig förslag om ytterligare avlysning i Södertälje sluss och kanal

Västerås stads remissvar på Sjöfartsverkets Förslag till beslut gällande avlysning av den allmänna farleden 901, i delar av Södertälje kanal samt sluss pekar på en rad brister med förslaget och risker, om det skulle bli verklighet och genomföras.

I korthet har Västerås stad i remissvaret synpunkter på remisshanteringen, förslaget i förhållande till dess konsekvenser för Mälarsjöfarten samt hur föreslagna tider för avlysning fungerar för andra tillgänglighetsskapande aspekter för Mälarsjöfarten. Remissvaret avslutas med slutsatser och krav på hantering. Du kan läsa det i sin helhet via länken nedan.

Länk till Västerås stads yttrande över remiss Förslag till beslut gällande avlysning av den allmänna farleden 901 Pdf, 370.3 kB.

Publicerad

Senast ändrad