Forum och former för dialoger med Sjöfartsverket om avlysningar

Västerås stad har under maj månad haft flera möten och dialogtillfällen med Sjöfartsverket om hur avlysningar i Södertälje sluss och kanal kan lösas bäst för alla parter. Ett av tillfällena var en stor gemensam träff för flertalet intressenter den 7 maj i Södertälje stadshus.

Under mötet lade Sjöfartsverket fram ett nytt förslag vilket bland annat innebär att flera intressenter skulle få företräde i sluss och kanal trots avlysning och att avlysningarna månatligen ska utvärderas. Det är denna inriktning som nu tas i arbetet med Södertälje kanal och sluss.

—  Vi är givetvis positiva till förbättringsarbetena som pågår i Södertälje kanal och sluss, säger Patrizia Strandman
samhällsbyggnadsstrateg i Västerås stad. Hon fortsätter:
—  Det vi reagerade på var den bristande dialogen kring Sjöfartsverkets tidigare förslag om omfattande avlysning. Det förslaget hade
gett stora konsekvenser för näringslivet och sjöfarten till Västerås och Köping om det genomfördes. Nu har vi fastställt forum och former för dialog kring avlysning och jag hoppas att det kommer fungera.

—  Givetvis kommer det att bli lite besvärligt för alla inblandade under den period som avlysning behöver ske, till dess att arbetena är klara i sluss och kanal. Men allt som vi nu gör tillsammans i Mälarprojektet kommer att skapa förutsättningar och förbättringar för sjöfart och näringsliv på sikt, berättar Patrizia Strandman.

— Jag tycker att det nu finns förutsättningar för ett gott samarbete såväl inom Mälarprojektet som med näringslivet så att avlysningen får så små negativa konsekvenser som möjligt, avslutar Patrizia Strandman.

Vad händer nu?

Sjöfartsverket lägger förslag och beslut om avlysning som månadsvis kommer att diskuteras och utvärderas tillsammans med näringslivet. Det gör att tiderna för avlysning kan justeras och anpassas efter årstidsförändringar och företagens varierande behov över året.

Nästa möte

Fredag den 18 maj hålls möte för att gå igenom förslaget till avlysning som är föreslaget att börja gälla 20 maj. Nästa möte för utvärdering är 20 juni. Därefter håller Sjöfartsverket löpande möten som går ut via kallelse.

Publicerad

Senast ändrad