Nya avlysningstider i Södertälje kanal och sluss gäller från vecka 22

Med start vecka 22 utökas avlysningstiderna för Södertälje kanal och sluss. Sjöfartsverket har bedömt det som nödvändigt för att kunna fortsätta arbetet i kanal och sluss på ett effektivt sätt.

Den del av Mälarprojektet som anpassar Södertälje kanal och sluss är just nu inne i en intensiv fas med omfattande arbeten i och runt kanal och sluss. Därför har Sjöfartsverket velat utöka de avlysningar man tidigare haft för platsen.

Ett antal intressenter, däribland Västerås stad, motsatte sig det första förslaget till beslut som föreslog mycket omfattande avlysningar. Nu har ett annat beslut tagits fram i dialog.

– Sjöfartsverket har under våren haft ett flertal möten och dialogtillfällen med de intressenter som påverkas av avlysningen och vi har tagit till oss av de synpunkter som vi fått till oss samt från de remissvar som kommit in. Vi kommer att utvärdera avlysningen månatligen genom fler dialogmöten med intressenterna och eventuellt skruva på tiderna samt anpassa dem efter årstidsförändringar, berättar Marielle Svan, enhetschef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet på Sjöfartsverkets webb.

– Helst hade näringslivet förstås sluppit det här helt. Det kommer att påverka transporterna, men det är en ändå en klar förbättring jämfört med det första förslaget, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar till tidningen VLT.

– Vi får ge det en chans, se hur det fungerar, avslutar Carola Alzén.


Läs mer på Sjöfartsverkets webb Länk till annan webbplats.

Länk till artikel i Vlt Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad