Den nationella transportplanen offentliggörs idag

Idag måndagen den 4 juni håller regeringen presskonferens om den nationella transportplanen. Regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029 presenteras av infrastrukturminister Tomas Eneroth och Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister under en pressträff i Bella Venezia, Rosenbad i Stockholm. Pressträffen webbsänds också på regeringen.se. Länk till annan webbplats.

Västerås stad och Köpings kommun väntar sig att beslutet om den nationella transportplanen innehåller en fullt finansierad hantering av Hjulstabron. Detta är viktigt för att kunna få ut full effekt av de investeringar och förberedande åtgärder kommunerna påbörjat och tagit beslut om. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. För att detta ska bli möjligt behöver passagen vid Hjulstabron kunna hantera trafik med större fartyg.

Västerås stad investerar 386 miljoner och Köping 238 för att utveckla och uppfylla sina åtaganden för hamnarna. För att få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns inte Hjulstabron med. Därför är beslutet om den nationella transportplanen som offentliggörs idag måndagen den 4 juni avgörande.

Läs mer om hamnutvecklingen

Läs mer om pressträffen på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad