Hjulstabron utpekad som brist i den nationella transportplanen

Idag presenterade regeringen den nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029. Planen är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Dessvärre finns inte Hjulstabron med.

- Hjulstabron är utpekad som en brist men inte med som ett av investeringsobjekten i regeringens nationella transportplan. Vi fortsätter vår dialog med Trafikverket om Hjulstabron med förhoppningen om att den lyfts in i nästa plan, år 2022, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Vad betyder detta för hamnutvecklingen?
- Vårt arbete fortsätter. Genom att utveckla hamnen skapar vi förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter. De investeringar som görs nu kommer att komma framtida generationer till godo. avslutar Anders Teljebäck.

Läs mer om den nationella planen för infrastrukturen åren 2018–2029 på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad