Enkät om berörda organisationers synpunkter på avlysningen 

Handelskammaren Mälardalen har i samverkan med Sjöfartsverket, skapat en enkätundersökning för att fånga in berörda organisationers synpunkter på hur avlysningen i Södertälje kanal och sluss under de senaste veckorna fungerat. Enkäten genomförs inför Sjöfartsverkets dialogmöte den 21 juni kl. 10:00-12:00 på Aros Congress Center i Västerås.

Den 28 maj påbörjade Sjöfartsverket en provmånad med delvis avlysning av Södertälje sluss och farled 901. Inför Sjöfartsverkets kommande dialogmöte den 21 juni på Aros Congress Center i Västerås kl. 10:00 - 12:00 önskar Handelskammaren Mälardalen och Sjöfartsverket få in synpunkter på hur avlysningen under de senaste veckorna har fungerat för er. Enkäten syftar till att fånga in alla berörda organisationers synpunkter.

Handelskammaren Mälardalen och Sjöfartsverket önskar senast den 18 juni klockan 17.00.

Länk till enkäten på Handelskammarens webb Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad