Den storregionala godsstrategins delrapport presenteras i Almedalen

De sju länen i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Sits presenterar under denna vecka i Almedalen en gemensam delrapport Länk till annan webbplats. om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.

- En överföring av gods från väg till järnväg och sjötransporter samt en ökad användning av intermodala transporter behövs för att öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet. Med en bättre användning av sjöfarten och befintliga vattenvägar kan vi stärka vår internationella konkurrenskraft och öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland.

Seminarium om den storregionala godsstrategins delrapport i Almedalen 4 juli Den storregionala godsstrategins delrapport presenteras på Mälardalsrådets seminarium i Almedalen den 4 juli klockan 13:30. På seminariet deltar bland andra Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits, Mattias Dahl, VD Transportföretagen, Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande riksdagens trafikutskott och Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens trafikutskott.

Läs mer:

Mer om Mälardalsrådet Länk till annan webbplats.

Läs mer om En bättre sits Länk till annan webbplats.

Läs mer om seminariet i Almedalen Länk till annan webbplats.

Länk till en sammanfattning av delrapporten Länk till annan webbplats.

Länk till hela delrapporten Länk till annan webbplats.

Denna text är en förkortad text baserad på Mälardalsrådet pressmeddelande hos My Newsdesk. Länk till annan webbplats.

Grafisk illustration Mälardalsrådets En bättre sits.

Publicerad

Senast ändrad