Thomas är ny projektledare för hamnutvecklingen i Västerås

Sedan i maj finns Thomas Marshall på plats som ny projektledare för hamnutvecklingen i Västerås. Thomas Marshall är numera en tågpendlande stockholmare med tjugo års erfarenhet av att arbeta i hamnverksamhet.

Välkommen! Berätta mer om din bakgrund!

- Tidigare arbetade jag, det här var för 20 år sedan, på Trafikverket som resultatansvarig för deras Varvs-och underhållsverksamhet på färjerederiet i Vaxholm. När den verksamheten privatiserades och avyttrades blev jag VD för samma verksamhet. Mellan 2013 och fram till i maj i år vad jag VD för Tenö varv i Vaxholm. Så min bakgrund är sedan länge, fartyg, hamnar och varv, berättar Thomas Marshall.

Vad var det som lockade dig med tjänsten som projektledare?

- Det var att tjänsten är kopplad till sjöfarten och att det handlar om utveckling! Jag tror verkligen på att utveckla de svenska hamnarna. Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är också både komplex och speciell, vilket är en utmaning. Det ser jag fram emot!

Vad har du hunnit med hittills?

- Jag har försökt sätta mig in i allt, såklart. Jag har jobbat en hel del ihop men Isabell Lindgren Stoor, projektchef. Vi jobbar nu parallellt och speglar varandra så att jag ska komma in i arbetet. Jag har arbetat en del med den upphandling för Oljehamnen som nu är klar, med 50-talskajen och renoveringen av den. Sen har jag också viss inblandning i arbetet med dagvattnet i hamnen som pågår. Det finns fler områden och frågor som jag ska ta mig ann framöver och överta från Isabell.

- Jag delar min tid mellan projektkontoret i hamnen och stadshuset där jag sitter tillsammans med resten av gänget hos Teknik- och fastighetsförvaltningen. Det är beroende på vad jag jobbar med och var jag har möten den dagen.

Vad händer framåt?

- Jag kommer att jobba med muddringsprojektet, tillsammans med Sjöfartsverket och Köpings kommun. Vi tror att upphandlingsunderlaget är färdigt till hösten och att muddringen kommer att ske 2019 och 2020. Vi kommer inte bli sysslolösa, avslutar Thomas Marshall.

Publicerad

Senast ändrad