Trafikstökigt på Sjöhagsvägen med start i augusti

I början av augusti, med start under vecka 32 påbörjas två vägarbeten längst Sjöhagsvägen i Västerås. Båda dessa kommer att påverka trafik till och från Västerås hamn. Under byggnationen får trafiken turas om att köra i en fil på körbanan.

Vad är det som ska byggas?

  • En cirkulationsplats vid infarten till hamnen på Sjöhagsvägen i korsningen Slakterigatan-Kolvägen med start vecka 32.
  • Trafiksäkerhetsåtgärder längst med Sjöhagsvägen mellan Djuphamnsvägen och Lögarängsbadet med start vecka 32.

En ny cirkulationsplats byggs vid infarten till hamnen på Sjöhagsvägen i korsningen Slakterigatan-Kolvägen. Rondellen byggs för att göra det lättare för trafik som passerar in och ut genom infarten till hamnen. Men också för att dämpa hastigheten och göra platsen trafiksäkrare. Cirkulationsplatsen kommer att vara 19 meter i diameter men ha en överkörningsbar yta för tyngre fordon. Cirkulationsplatsen får en rondellyta av mönstrat konstgräs i mitten på 13 meter i diameter.

Under arbetet på Sjöhagsvägen mellan Djuphamnsvägen och Lögarängsbadet kommer vägen att bitvis smalnas av, busshållplatser kommer att flyttas och cykelväg kommer bitvis att dras om. Alla åtgärder syftar till att göra sträckan säkrare och skapa en mer tillgänglig trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Längs med Sjöhagsvägen passerar ett normaldygn 10 000 fordon per dygn varav 10 % är tung trafik. De båda byggena längst Sjöhagsvägen ska öka trafiksäkerheten både för yrkestrafik, privatbilister, cyklister och gångtrafikanter.

Trafiken kommer inte att stängas av helt. Planen är att ett körfält alltid hålls öppen och att trafik tillåts växelköra där. Däremot kan det bli köer och sämre framkomlighet ända fram till årsskiftet 2018/2019.

Trafikprojekt Sjöhagsvägen

I augusti 2018 startar två trafikprojekt på Sjöhagsvägen vid Västerås hamn.

Publicerad

Senast ändrad