Dialogmöte med Sjöfartsverket 3 september

Sjöfartsverket bjuder ännu en gång in intressenter som berörs av arbetet med Södertälje sluss och kanal och dess påverkan på fartygstrafiken.

Dialogmötet hålls måndagen den 3 september 2018 klockan 10.00-12.00 i Södertälje.

Samling klockan 10.00 vid slusskontoret på Slussgatan 11, i Södertälje för studiebesök vid slussen. Därefter hålls dialogmötet på Quality hotel, Saltsjötorget.

Om du önskar delta anmäl dig till Sjöfartsverket: malarprojektet@sjofartsverket.se senast den 31 augusti 2018.

Publicerad

Senast ändrad