Mer byggstök vid Sjöhagsvägen med start vecka 35

Det pågår två vägbyggen längst med Sjöhagsvägen i Västerås. Under vecka 35 kommer den ena av dem - byggnationen av cirkulationsplatsen i korsningen Slakterigatan-Kolvägen ta ännu mera plats.

På platsen kommer detta att ske:

  • Måndag vecka 35 börjar man schakta för nya dagvattenledningar och brunnar på Kolvägen. Under veckan och kommande veckor fram över kommer entreprenören att arbeta med dagvatten samt övriga ledningar i korsningen Sjöhagsvägen-Slakterigatan-Kolvägen. När entreprenören gjort de djupare schakterna för ledningar kommer de att påbörja stensättning i cirkulationsplatsen samt refugerna i anslutning till den nya cirkulationsplatsen.
  • Tisdag vecka 35 kommer man köra asfaltfräsning på hela Sjöhagsvägen.
  • Onsdag vecka 35 kommer man börja med att riva och flytta busshållplatsen som ligger söder om Sjöhagsvägen. En tillfällig busshållplats placeras mitt emot busshållplatsen som ligger norr om Sjöhagsvägen.
  • Man fortsätter att kantstensättning samt att göra klart gång- och cykelbanan på norra sidan om Sjöhagsvägen, mellan korsningen Krangatan-Sjöhagsvägen fram till korsningen Slakterigatan-Sjöhagsvägen.

Trafiken kommer inte att stängas av helt vid platsen. Planen är att ett körfält alltid hålls öppen och att trafik tillåts växelköra där. Däremot kan det bli köer och sämre framkomlighet ända fram till årsskiftet 2018/2019.

Som vi tidigare berättat byggs en ny cirkulationsplats vid infarten till hamnen på Sjöhagsvägen i korsningen Slakterigatan-Kolvägen. Den byggs för att göra det lättare för trafik som passerar in och ut genom infarten till hamnen. Men också för att dämpa hastigheten och göra platsen trafiksäkrare. Cirkulationsplatsen kommer att vara 19 meter i diameter men ha en överkörningsbar yta för tyngre fordon. Cirkulationsplatsen får en rondellyta av mönstrat konstgräs i mitten på 13 meter i diameter.

Publicerad

Senast ändrad