Tre nya ansikten hos Sjöfartsverket

Under dialogmötet i Södertälje den 3 september presenterade sig Ulrika Hamberg, ny projektchef för Sjöfartsverkets del av Mälarprojektet. Men även Curt Nilsson och Jan Axelsson är nya i projektet!

Ulrika Hamberg är ny projektchef efter Marielle Svan, som i somras gick vidare till nya utmaningar. Ulrika är utbildad bergsingenjör och projektledare och har tidigare varit projektledare för Förbifart Stockholms tunnlar under Lovön och för Tvärbanan till Solna.

Curt Nilsson är biträdande projektledare, en ny roll inom Mälarprojektet som ska stärka upp projektledningen tillsammans med projektledare Henrik Berg. Curt är utbildad civilingenjör (väg och vatten) och har under sin yrkeskarriär arbetat internationellt i 15 år. I entreprenörsleden i Sverige har han arbetat som platschef/entreprenadchef och på beställarsidan har han arbetat som projektledare och projektchef.

Jan Axelsson tillträder rollen som byggledare/installationssamordnare mekanik/automation. Jan är utbildad ingenjör (maskin) och har tidigare arbetat som installationssamordnare, maskin-byggare, serviceingenjör, konstruktionsansvarig och projektledare.

Denna presentationstext kommer från Sjöfartsverkets nyhetsbrev. Vill du prenumerera på det mejla till malarprojektet@sjofartsverket.se.

Tre nya personer

Ulrika Hamberg, Curt Nilsson och Jan Axelsson. Foto: Sjöfartsverket.

Publicerad

Senast ändrad