Fortsatt politisk enighet om hamnens utveckling

Det nya politiska styret i Västerås är fortsatt överens om hamnens utveckling. Utveckling Västerås, som kvartetten kallar sig har tagit fram ett gemensamt samarbetsprogram på 140 punkter. Där finns Västerås hamn med under rubriken Samhällsbyggnad.

På punkt 110 i samarbetsprogrammet går att läsa ”Fullfölj Västerås del av Mälarprojektet så att Västerås hamn kan ta emot Mälarmaxbåtar.”

Det tidigare politiska styret i Västerås var även det överens om att fortsätta på den inslagna vägen att fortsätta investeringar och utveckling av Västerås hamn. En inriktning och arbete som nu fortsätter med Västerås nya politiska styrning genom Utveckling Västerås.

Länk till samarbetsprogrammet Länk till annan webbplats.

Bild: Utveckling Västerås program.

Utveckling Västerås program, under samhällsbyggnad finns utveckling av Västerås hamn.

Publicerad

Senast ändrad