Lämna synpunkter om Hjulstabron fram till 12 oktober

Torsdagen den 27 september höll Trafikverket ett samrådsmöte om Hjulstabron i Enköpings-Näs bygdegård. Omkring 120 personer fyllde samlingssalen under informationsmötet.

- Det är roligt att allmänheten visar så stort intresse för projektet, sa Jan Nyman, projektledare vid Trafikverket till UNT.se. Länk till annan webbplats.

Trafikverket berättade under mötet om det bro alternativ de valt att gå vidare med. En öppningsbar klaffbro med sju meter seglingsfri höjd, öster om den nuvarande brons placering. Läs mer i handlingarna från Trafikverket. Länk till Trafikverkets webb finns längst ned på denna sidan.

Fram till den 12 oktober kan synpunkter lämnas in till Trafikverket.

Bron finns inte med i den nationella infrastrukturplanen fram till år 2022. Infrastrukturplanen kan dock revideras så att pengar omfördelat till projektet med Hjulstabron. Trafikverket arbetar under tiden vidare med planering för att möjliggöra en ny bro i framtiden.

Synpunkter och idéer lämnas senast den 12 oktober, maila: investering@trafikverket.se Länk till annan webbplats. ange diarienummer: TRV 2017/37958. Material finns på projektets webbsida. Länk till annan webbplats.

Bild: Föreslagen bro och placering.

Illustration på en eventuell framtida placering av en framtida Hjulstabro. (Källa: Trafikverket.se)

Publicerad

Senast ändrad