Bråttom att ansöka om miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Nu är det bråttom för de som vill hinna med att ansöka om miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart. Ansökan för 2018 ska vara inlämnad till Trafikverket senast den 4 december 2018.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet. Detta är även en av vinsterna med Mälarprojektet, som Västerås stad tillsammans med Köpings kommun och det samägda kommunala bolaget Mälarhamnar AB är en del av.

Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor per år för perioden år 2018–2020, för miljökompensation (ekobonus) för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Det var den 22 november 2018 som regeringen beslutade (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Miljökompensationen riktar sig till redare och är tänkt att stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i redan befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Ansökan för 2018 ska vara inlämnad till Trafikverket senast den 4 december 2018.

 

Läs mer på Trafikverkets webb Länk till annan webbplats.

Till ansökan på Trafikverkets webb Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens godkännande av stödordningen Länk till annan webbplats.

Bild: illustration av fartyg.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Publicerad

Senast ändrad