Hamnarna i Västerås och Köpings roll i totalförsvaret

Myndigheternas och näringslivets roll i totalförsvaret, det var temat för årets regionala krishanteringsråd som hölls den 4 december av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Mälarhamnar tillsammans med omkring åttio andra deltagare från länet fick lyssna till dragningar från flera samhällssektorer.

Landshövding Minoo Akhtarzand inledde och modererade dagen. Hon berättade bland annat om arbetet inom länets krissamverkansorgan U-Sam under 2018 och det arbete som planeras under 2019.

Carola Alzén, VD för Mälarhamnar, berättade bland annat om hamnarna i Köping och Västerås kapacitet och att de skulle kunna skala upp mottagandet av gods i hamnarna fyra gånger.
– Vi är idag dåliga på att använda vattenvägar för transporter och bör kunna avlasta vägar och järnvägar. Sjöfarten är också bra att använda för transporter ur ett klimatperspektiv, sa Carola Alzén.

Carola Alzén berättade om möjligheterna att med sjöfart lösa infrastruktur- och klimatutmaningen redan idag och som förbättras ytterligare efter Mälarprojektet, då större fartyg kan gå in till Mälarhamnar och samtidigt transportera med frakt.

– Mälarhamnar kan både nu och sen ha en viktig roll i samhällsberedskapen. Ju fler företag som använder hamnarna desto bättre är det för de regionala förutsättningarna i ett beredskapsläge. Flödena ligger närmare regionen, helt enkelt. Om livsmedelsföretagen börjar använda Mälarhamnar har vi en bättre regional beredskap, avslutade Carola Alzén.

Andra talare under dagen var Gabor Nagy, chef för Ledningsstabens totalförsvarsavdelning, Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, Niklas Gunnar, VD på Mälarenergi, Åsa Sundberg, VD Teracom, Mikael Westerlund, CTO på IP Only, Pär Bygdesson, VD för Livsmedelshandlarna, Josefin Eriksson, Länsstyrelsen och Eleonore Marcusson, Verksamhetsutvecklare LRF.

Foto: Landshövding Minoo Akhtarzand.

Landshövding Minoo Akhtarzand inledde det regionala krishanteringsrådet den 4 december. Foto: Länsstyrelsen Västmanland.

Publicerad

Senast ändrad