Flera parallella arbeten i Köpings hamn

I Köpings hamn pågår flera parallella arbeten som alla är delar av utvecklingsarbetet i Köpings hamn. Arbeten som pågår just nu är bland annat renovering av inre långkajen, byggnation av magasin 19 och renovering av långkajen innan muddring.

Renovering inre långkajen
Entreprenören NCC håller som bäst på med rivning av befintlig krönbalk samt drivning av spont i kajlivet. Grundförstärkning och plintgjutning pågår. Arbetena kommer att pågå under hela vintern och våren.

Byggnation av magasin 19
Entreprenören Svenska tungdykgruppen håller för närvarande på med gjutning av plintar och väggar samt färdigställer invändiga grusytor. Arbeten med väggar och tak kommer pågå under vintern och våren.

Utöver dessa arbeten pågår mindre arbeten med omhändertagande av överskottsbetong och asfalt som krossas ner så det kan användas som överbyggnadsmaterial på körytor i hamnen.

Renovering innan muddring
Långkajen renoveras, det är den enda kajombyggnaden som behöver göras innan muddring så när den är klar är Köpings hamn klara för muddring.

Workshop kommer att hållas kring hamnens layout. Det kan till exempel gälla storleken på tält, var de ska ligga och var grindar och gater ska ligga. En ny uppdaterad version av hamnlayout kommer under vintern.

Köpings hamn

Skepp förtöjt i Köpings hamn (bilden är från ett tidigare tillfälle).

Publicerad

Senast ändrad