Hela 50-talskajen nu färdigrenoverad

Under december månad har renoveringen av 50-talskajen i hamnen i Västerås slutförts. Första etappen av kajen genomfördes under 2017, varpå halva kajen kunde tas i bruk. Nu står hela kajen klar.

– Alla de här åtgärderna var viktiga att ta tag i för att kunna få ut full kapacitet vid kajen som från början var i dåligt skick och i stort behov av renovering, berättar Thomas Marshall, projektledare för Västerås hamn.

Renoveringsarbetet har bland annat bestått av renovering av strävpelarna i och under vattenlinjen samt renovering av krönbalken utmed kajen och en ny pålad betongbalk för stödbenen till hamnens största kranar.

– Under arbetets gång har vi upptäckt saltinträngning och sprickor i kajens betong, vilket gjorde att omfattningen på reparation och renovering av kajen utökades under projektets gång. Byggledarna på plats har skött detta på ett väldigt bra sätt, avslutar berättar Isabell Lindgren Stoor, projektchef.

Nu när kajen har renoverats kan den klara av ytterligare 50 år. Dessa förberedande arbetena i Västerås hamn är en förutsättning för de kommande större utvecklingsarbeten med syfte att kunna ta emot större fraktvolymer och större fartyg. Hamnen rustas och utvecklas för att vi ska kunna behålla och få nya företag att etablera sig här. Genom att ha ett livskraftigt näringsliv tryggar vi arbetsmarknaden i Västerås.

Publicerad

Senast ändrad