Kika in i Köpings hamn

Det är full fart i Köpings hamn! Pålningsarbeten vid kajkanten, renovering av inre långkajen, byggnation av magasin 19 och renovering av långkajen innan muddring pågår som bäst. Är du mer nyfiken så titta gärna på Västmanlands televisions reportage från Köpings hamn.           

I reportaget ges en sammanfattning av syftet med Mälarprojektet där Köpings hamn och hamnen i Västerås ingår som viktiga delar tillsammans med utbyggnaden av Södertälje sluss och kanal och muddring av farleder.

– Vi ligger i fas efter vår plan, berättar Christer Norling, teknisk chef, Köpings kommun.

– 2021 kommer vi i Köping att påbörja muddring. Det är mycket förarbeten innan vi är klara med den projekteringen, och samordning med Sjöfartsverket och Västerås stad, avslutar Christer Norling.

Länk till Västmanlands televisions reportage om Köpings hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och in i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan den hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas. För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal samt hamnarna i Köping och Västerås Mälaren. Slutmålet är att hamnarna ska kunna ta emot längre, bredare fartyg och mer gods.

Publicerad

Senast ändrad