Så blir den nya Hjulstabron

Trafikverket arbetar vidare med planen för Hjulstabron fast projektet inte har finansiering i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. I projektet har man tagit fram en visualiseringsfilm för den nya Hjulstabron.

Visualiseringsfilmen växlar mellan nuvarande bro och den tänkta nya Hjulstabron.
Se visualiseringsfilmen via denna länk. Länk till annan webbplats. (Filmen har inget ljud).

Syftet med att bygga en ny Hjulstabro är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år. Trafikverket fortsätter därför under de närmaste åren med att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.

På Trafikverkets webb hittar du mer information om projektet för Hjulstabron och väg 55.
Länk till Hjulstabron hos Trafikverket.se Länk till annan webbplats..

Bild ur illustrationsfilm från Trafikverket.

Trafikverkets film visar hur en ny sträckning och den nya Hjulstabron kan komma att se ut.

Publicerad

Senast ändrad