Samverkan och förslag för en hållbar sjöfart

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart som bildats inom ramen för Gröna Städer redovisar i en rapport sju förslag för en mer hållbar sjöfart. Rapporten presenterades av Gröna Städer onsdagen den 13 februari i riksdagen inför sjöfartspolitiker, myndigheter och bransch.

I den totalt 50-sidiga rapporten, som den tvärsektoriella och ideella organisationen Gröna Städer står bakom och som skrivits i samarbete med konsultfirman NIRAS, konstateras bland annat att sjöfarten är energieffektiv, underutnyttjad och behöver synliggöras mer.

– Sjöfarten är idag underutnyttjad och dessutom missgynnad med höga farledsavgifter. Farhågan är att viktiga miljöbesparingar som kan göras idag genom att flytta gods från väg till vatten inte blir av, eller försenas. Vi vill samtidigt som vi utvecklar våra hamnar verka för att en ökad takt på överflyttningen av gods, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar AB.

De sju förslagen från Nationella kommittén för hållbar sjöfart:

  • tillsätt en statlig utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart
  • reformera Sjöfartsverket i en myndighetsdel som är anslagsfinansierad och en del som består av tjänster som finansieras av de som använder dem
  • inför miljödifferentierade farledsavgifter där miljöpassade fartyg inte betalar farledsavgifter och där de som ändå gör insatser för att minska sitt klimatavtryck märker detta i avgiftssystemen
  • inför en ny avgiftsmodell som ska driva aktörer att välja sjötransporter i högre utsträckning
  • medverkar till att sjöfarten får generellt sett mer investeringsmedel
  • möjliggör långsiktiga ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten som fokuserar på innovation och demonstration
  • ger Vinnova öronmärkta medel för forskning kring hållbar sjöfart.

Arbetet med rapporten har skett i samarbete med konsultfirman NIRAS som räknat på samhällsnyttan av förslagen rapporten. Anna Löfmarck, samhällsanalytiker från NIRAS, konstaterar i rapporten att sjöfarten i vissa hänseenden är betydligt bättre än andra transportslag. Men kan behöva arbeta med halten av svavelutsläpp för att bli grönare.

Det var ett välbesökt seminarium som onsdagen den 13 februari samlade ett femtiotal deltagare, däribland beslutsfattare från samtliga riksdagspartier, journalister och näringslivsrepresentanter som visade stort intresse för den nya rapporten och arbetet framåt inom svensk sjöfart.

– Det är viktigt att sjöfartsfrågorna, och i synnerhet frågan om omställning till fossilfri sjöfart kommer upp på den politiska agendan, sa Johan Röstin VD för ForSea och ledamot i Gröna Städers styrelse.

– Det är en modig rapport som säger de vi andra inte vågat säga tidigare, sa Pia Berglund nytillträdd nationell samordnare för nationell sjöfart vid Trafikverket efter seminariet.


Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart – som bildats inom ramen för Gröna Städer och som står bakom rapporten består av Leif Zetterberg och Lars Eriksson från Gröna Städer, Carola Alzén, vd för Mälarhamnar, Karolina Boholm, transportdirektör för Skogsindustrierna, Anna Löfmarck, samhällsanalytiker på Nivas, Johan Röstin, vd på ForSea, Ann-Catrine Zetterdahl, tidigare GD på Sjöfartsverket och riksdagsledamot Anders Åkesson (C).

Här kan du läsa hela rapporten Länk till annan webbplats.

Mer om organisationen Gröna städer Länk till annan webbplats.

Omslag rapport

Publicerad

Senast ändrad