”Har fullt förtroende för att Sjöfartsverket slutför projektet”

De större fartyg som med tiden ska kunna transportera mer gods på Mälaren är tänkta att komma fram i Västerås och Köping. På Mälarhamnar AB beklagar VD Carola Alzén förseningen och fördyringen av arbetena i Södertälje sluss som Sjöfartsverket aviserar.

– Det är olyckligt att slussarbetet försenas och att projektet riskerar att drabbas av en så omfattande fördyring. Vi har fullt förtroende för att Sjöfartsverket kommer att slutföra projektet.

Mälarhamnar anser att det för projektet som helhet är ett större bekymmer att det inte finns en lösning för Hjulstabron.

– Utan åtgärder på Hjulstabron får vi inte full effekt av projektet. Det är beklagligt att ett stort nationellt projekt, som följs av stora egna investeringar av Västerås Stad och Köpings kommun, inte hittills getts möjlighet att uppfylla de förutsättningar som avtalats om, avslutar Carola Alzén.

 

Publicerad

Senast ändrad