Begränsad framkomlighet på väg 55 vid Hjulstabron

Mellan vecka 11 och 21 repareras Hjulstabron. Ett körfält är avstängt i taget, vilket ger begränsad framkomlighet mellan den 11 mars och den 24 maj. Arbetet ska inte påverka sjöfarten.

Hjulstabron berör Mälarprojektet i vilken Västerås stad och Köpings kommun är delaktiga. Arbetet med att byta ut kantstålet på Hjulstabron ska dock inte beröra den passerande sjöfarten och dess fartyg.

Under rusningstrafik kommer flaggvakt finnas på plats för att dirigera vägtrafik.

Så här kommer vägarbetena att ske:

  • Vecka 11-15: arbete med det norrgående körfältet mot Enköping.
  • Vecka 16: uppehåll under påskveckan.
  • Vecka 17-21: arbete med det södergående körfältet mot Strängnäs.

Trafikverket ber alla som passerar på vägsträckan att köra förbi platsen med försiktighet, respektera skyltningen, vägarbetarna och att anpassa hastigheten.
Läs mer på Trafikverkets webb Länk till annan webbplats.

Kantstål byts på Hjulstabron

Mellan mars och maj byts kantstålet ut på Hjulstabron. (Foto: Maria Hedlund UNT.)Publicerad

Senast ändrad