Hemvärnet övar i Västerås hamn under vecka 20

Mellan den 13 och 19 maj kommer Hemvärnet att öva i och kring hamnen i Västerås. Du kommer att se uniformerade militärer och militära fordon röra sig i Västerås. Under övning kommer omkring 300 kvinnor och män att delta.

Här kommer Hemvärnet att öva:

  • Vid hamnområdet i Västerås
  • Vid energihamnen
  • Vid Mälarenergi
  • I området med drivmedelscisternerna norr om hamnen
  • Runt Västerås flygplats
  • Vid Lövudden
  • I Grävlinge
  • På Räddningstjänstens övningsplats vid Fågelbacken.

Hemvärnet övar årligen på flera olika platser i Sverige. Hemvärnets uppgifter är att bevaka och skydda militära skyddsobjekt och civila samhällsviktiga anläggningar, till exempel militära flygbaser och marina basområden.

Flygbild hamnen

Militärer och fordon kommer att finnas i och omkring hamnen i Västerås under vecka 20.

Civila flygplatser och hamnområden är viktiga samhällsfunktioner och skulle vid ett eventuellt militärt angrepp mot Sverige kunna utnyttjas av en angripare för egna syften. Till exempel för att föra in trupper och materiel. Dessa faktorer utgör de viktigaste anledningarna för att Hemvärnet övar i Västerås.

Här kan du läsa mer om övningen på Hemvärnets webb Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad