Ny planfri korsning ger säkrare trafiksituation

Under vecka 28, med start den 8 juli påbörjas arbetet med att bygga en ny planfri korsning vid Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen. Syftet är att skapa en bättre trafiksituation och att ta höjd för ökade transporter i området.

Arbetet inleds efter det årliga evenemanget Summer Meet, med att en omledningsväg skapas där trafik kan köra under perioden som den nya planfria korsningen byggs. Därefter påbörjas arbetet med att bygga den nya korsningen.

– Hela arbetet beräknas ta omkring ett år att slutföra berättar projektledaren för hamnutveckling i Västerås Thomas Marshall.

– Vi förstår att trafikanter kan uppleva att det blir stökigt i området. Bilar och lastbilar kommer under en tid att behöva köra på förbiledningsvägen och hålla en lägre hastighet än idag. I slutändan kommer det bli mycket bättre trafikmässigt.

Skiss planfri korsning

Skiss på den nya planfria korsningen vid Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen vid Västerås hamn.

– Vi tar nu höjd för ökade trafikflöden för både vanlig persontrafik och yrkestrafik till och från hamnen, säger Isabell Lindgren Stoor, projektchef för hamnutveckling i Västerås hamn. Att inte bygga den nya planfria korsningen hade lett till en väldigt stökig trafiksituation för alla under 2020 då lastbilar med muddermassor kommer att köra in och ut ur hamnen. Det här är helt enkelt det bästa alternativet.

– Den nya planfria korsningen är ett led i förbättringsarbetena i och kring Västerås hamn som tillsammans med muddring av farleder och hamnbassänger genomförs för att kunna ta emot större fartyg med mer gods på ett säkrare och mer miljövänligt sätt, avslutar Karin Widén, samhällsbyggnadsstrateg på stadsledningskontoret.

Datum för byggstart har skjutits fram till i augusti 2019. Läs mer via denna länk.

Publicerad

Senast ändrad