Magasin 19 i Köpings hamn färdigställs under juni

Just nu färdigställs det nya magasin 19 i Köpings hamn. När magasinet är klart ersätter det magasin 9, en trotjänare som tjänstgjort i Köpings hamn i 50 år.

– Det tidigare magasinet var väldigt slitet och passade inte heller arbetssättet i den moderna hamnverksamheten, säger Johnny Larsson, hamnförvaltare i Köpings kommun.

Det nya magasin 19 har takhöjd för att kunna ta emot lastbilar som kör in i magasinet för att tippa sin last. Det nya magasinet är dessutom bättre placerat än sin föregångare. Det står parallellt och lite närmare Köpingsån.

– En positiv detalj är också att taket är förberett och anpassat för att verksamheten ska kunna installera solceller. Eftersom magasinet är så stort så blir det på en yta av ca 3100 kvm, panelerna hamnar också i optimalt solläge, säger Johnny Larsson.

Magasin 19

Magasin 19 i Köpings hamn kommer att fungera som lager för gods som passerar hamnen. Foto: Köpings kommun.

Magasin 19:

  • är 132 meter lång
  • är 32 meter bred
  • är totalt 6 336 kvadratmeter stort
  • har en lagringskapacitet på 4 ton/m²
  • slutbesiktas den 27 juni och tas sedan i bruk av Mälarhamnar AB.

Färdigställandet av magasin 19 är en del av förberedelsearbetena för hamnarna i Köping och Västerås. Utvecklingsarbetet är kopplat till hamnutvecklingen i kommunerna som möjliggör större fartyg med mer gods att anlöpa och angöra hamnarna. Utvecklingsarbetet i hamnarna är en del av det nationella Mälarprojektet.

Publicerad

Senast ändrad