Nytt dialogmöte hölls i Västerås

Måndagen den 3 juni hade Sjöfartsverket, Handelskammaren Mälardalen och Mälarhamnar bjudit in till ett dialogmöte för att samtala om aktuella frågor som rör Södertälje sluss, Mälarprojektet och trafiken igenom slussen och till och från hamnarna i Mälaren.

Thor-Björn Käck från Handelskammaren Mälardalen inledde mötet med att redogöra för dagens agenda och en kort bakgrund om tidigare dialogmöten. Därefter redogjorde Mats Jäderland från Sjöfartsverket för det aktuella läget i Södertälje sluss. Därefter diskuterades frågorna:

  • Status just nu i Södertälje sluss-projektet?
  • Hur det ut med kommande avlysningar och avstängningar?
  • Hur ser Sjöfartsverkets tidsplan ut nu, efter senaste besked om försening?
  • Hur säkerställer vi att alla som behöver får information i god tid?
  • Runda runt bordet – Hur har avlysningen fungerat för er?

Sjöfartsverket fick med sig input från deltagarna kring hur man helst vill få information och remisser. De fick även inspel om hur avlysningarna skulle kunna påverka respektive verksamhet mindre.

Dialogmöte hos Handelskammaren

Mats Jäderland, Sjöfartsverket och Tor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen under dialogmötet på Handelskammarens Västerås-kontor måndagen den 3 juni 2019.

Ett nytt dialogmöte planeras till hösten 2019 men inget datum är satt ännu.

Publicerad

Senast ändrad