Ny korsning påbörjas först i augusti

Korsningen Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen vid Västerås hamn kommer att byggas om för att få ett säkrare och smidigare flöde av trafik. Arbetet är framflyttat och kommer att starta den i augusti 2019 och pågå ett år framåt.

Tidigare har vi angivit att arbetet skulle starta den 8 juli. Det är nu ändrat till augusti 2019.

De kommande arbetena kommer i perioder att påverka all trafik som passerar platsen. En tillfällig väg med sänkt hastighet kommer att finnas under byggtiden, detta är rödmarkerad på bilden.

Den nya planfria korsningen är ett led i förbättringsarbetena i och kring Västerås hamn som tillsammans med muddring av farleder och hamnbassänger genomförs för att kunna ta emot större fartyg med mer gods på ett säkrare och mer miljövänligt sätt.

Skiss ny korsning

Skiss på den nya korsningen vid Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen vid Västerås hamn.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad