Ny korsning på gång

Bygget av den nya planfria korsningen vid Kraftvärmegatan/Johannisbergsvägen är nu igång. Om du åkt förbi platsen kanske du har sett att entreprenören Peab redan har börjat schakta i marken.

Det första som sker på platsen är att den nya tillfälliga omledningsvägen skapas. Den kommer att gå parallellt med Johannisbergsvägen. Trafiken på Johannisbergsvägen kommer att ledas om till den tillfälliga vägen under det år som bygget beräknas att ta.

Trafiken kommer att kunna fortsätta köra förbi platsen samt in och ut ur hamnen under hela byggtiden. Trafikplatsen kommer att skyltas.

En planskild korsning är en korsning där vägar korsar varandra i skilda plan, utan att påverka varandra. Johannisbergsvägen kommer att höjas upp några meter samtidigt som Kraftvärmegatan grävs ned en bit och får en fri höjd på fem meter.

Från VLT

På denna bild från vlt.se ses de första schaktningarna på platsen. (Foto: Yngve Fredriksson, VLT)

Detta kommer att ske i korsningen Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen den närmsta tiden:

Augusti
Etablering på platsen under vecka 33.
Trädfällning under vecka 34.

September
Den tillfälliga omledningsvägen blir klar.

Den nya planfria korsningen är ett led i förbättringsarbetena i och kring Västerås hamn som tillsammans med muddring av farleder och hamnbassänger genomförs för att kunna ta emot större fartyg med mer gods på ett säkrare och mer miljövänligt sätt.

Publicerad

Senast ändrad