Vägplan för Hjulstabron försenad

Trafikverkets arbete med vägplanen för Hjulstabron är försenad. Det berättar man i ett utskick till närboende och det lokala näringslivet idag tisdagen den 3 september.

Förseningarna beror enligt Trafikverket på grund av försenade leveranser från den konsult som arbetar med vägplanen. Den försenade leveransen är dock inget som påverkar tidplanen för projektet med en ny Hjulstabro eftersom projektet fortfarande saknar finansiering. Trafikverkets ambition är nu att vägplanen blir klar vintern 2019-2020.

Samtidigt berättar Trafikverket att man tagit beslut om att inte ställa ut vägplanen för granskning förrän det finns finansiering för den nya Hjulstabron. Finansiering för en ny bro kan komma först 2022 då det är dags för nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen.

Skiss Hjulstabron

Trafikverkets arbete med vägplanen för Hjulstabron är försenat. Det berättar man i ett utskick till närboende och det lokala näringslivet idag tisdagen den 3 september.

För mer information från Trafikverket om Hjulstabron gå till: www.trafikverket.se/hjulstabron Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad