Kapaciteten i Köpings hamn växer

Nu har Magasin 19, omnämnd som Köpings modernaste hamnbyggnad invigts. När kommunstyrelsens ordförande i Köping Elizabeth Salomonsson förklarat magasinet för invigt öppnades en av portarna och en 21 ton tung hjullastare prydd med ballonger rullar ut under besökarnas applåder.

Runt 50 personer hade samlats fredagen den 26 september för att inviga Magasin 19 som är en del av den upprustning som ska göra det möjligt för större fartyg att angöra hamnen. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson som inledde med framtidstro.

– I Köpings kommun tror vi på framtiden, vi tror på vårt och regionens näringsliv och vi tror på Mälarhamnar. Därför gör vi nu en av de största satsningarna i kommunens historia. Vi deltar i Mälarprojektet och vi satsar stort på Köpings hamn.

I talet lyfte hon också fram hamnens betydelse för regionen.

Magasin 19

Efter invigningsceremonin kunde deltagarna ta en titt i magasinet som redan var fullt med fodersäd och pellets.

– Hamnen är viktig för vår kommun, för vårt näringsliv och för regionen runt omkring. Den gör att vi kan erbjuda, i princip, alla olika typer av transportmöjligheter för näringslivet. Väg, järnväg och sjöfart och dessutom flyg inte alls så långt bort.

Även Mälarhamnars VD Carola Alzén höll ett tal där hon bland annat lyfte de positiva resultat som bolaget gjort och de miljövinster som sjöfarten ger. Hon plockade också upp tråden från invigningstalet.

– Elizabeth, du säger att Köpings kommun tror på Mälarhamnar och vi är redo!

Ett populärt inslag under invigningen som också fick många att stanna lite längre och mingla med varandra var de hamburgare som serverades som tilltugg. Den smakmässiga kopplingen till sjö och hav gjordes i en rökig dressing och att hamburgaren toppades med skagenröra. För de som var intresserade avslutades invigningen med en guidad tur i hamnen, ett populärt inslag eftersom hamnen vanligtvis är stängt för allmänheten.

Under de närmsta åren tillkommer ytterligare 10 000 kvadratmeter magasin och 50 000 kvadratmeter upplagsyta i Köpings hamn. Totalt beräknas investeringar i Köpings hamn att bli 600 miljoner kronor. De största investeringarna går till:

  • Muddring i hamnen
  • Hamnanläggningar, magasinsbyggnader och nya kontor
  • Hamnytor och hantering av dagvatten
  • Anslutande järnvägs och väginfrastruktur

Fakta om Magasin 19

  • Magasin 19 har en lagringskapacitet på 4 ton per kvadratmeter (en fullstor giraff väger cirka ett ton). I hamnsammanhang är denna lagringskapacitet ganska låg då Mälarhamnar ofta transporterar och lagrar tunga saker - metall och armeringsjärn. Därför lagrar magasin 19 nu "lättare" saker som vete och pellets.
  • Magasinet är uppdelat i två sektioner med en brandvägg som avskiljare och i taket finns rökgasluckor som aktiveras automatiskt i händelse av brand. Utrymningsvägarna är placerade i ”kulvertar” för att optimera lagervolymen av magasinet.
  • Magasinet byggs som ett bulkmagasin där framförallt gods i lös volym utan förpackning som säd och spannmål ska hanteras. Men magasinets storlek möjliggör att alla typer av gods ska kunna hanteras effektivt under tak.
  • Magasin 19 är designat av Kadesjös ingenjörsbyrå i Västerås. Magasinet har byggts av Svenska Tungdykargruppen AB, STDG, med huvudkontor i Mora. Byggherre är Köpings kommun som efter färdigställandet hyr ut magasinet till kommunalägda Mälarhamnar AB.

Fler bilder från invigningen och den guidade turen på hamnområdet hittar du på Mälarhamnar Facebooksida
https://www.facebook.com/MalarhamnarAB/ Länk till annan webbplats.


Publicerad

Senast ändrad