Aktuella avlysningar - ny funktion på Mälarprojektets webb

Under det dialogmöte som hölls hos Handelskammaren Mälardalen i Västerås i juni framkom önskemål om tydligare och tidigare information om kommande avlysningar. Detta har nu blivit verklighet på Sjöfartsverkets webb.

– En av frågorna som diskuterades under mötet var hur Sjöfartsverket på bästa sätt kan informera alla berörda om kommande avlysningar. Ambitionen är att ge så bra förutsättningar som möjligt så näringslivet kan ställa om den egna verksamheten vid tidpunkten för avlysningen, förklarar Mats Jäderland, infrastruktursamordnare vid Sjöfartsverket i Mälarprojektet.

– Utskick har gjorts med hemlig kopia till alla prenumeranter av nyhetsbrevet. Dessa får i sin tur återkoppla om de är intresserade av att få del av Aktuella avlysningar. Vidare tänker Sjöfartsverket vända sig till flertalet myndigheter som Sjöpolisen, Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Trafikverket. Informationen uppdateras en gång per månad men även så snart en förändring blir känd.

– Men, precis som inom all sjöfart, rör det sig om preliminära tidsangivelser, betonar Mats Jäderland.

Södertälje sluss

En ny funktion på Mälarprojektets del av Sjöfartsverkets webb anger när Södertälje sluss och kanal är avlyst. Bilden är från september 2018.

Publicerad

Senast ändrad