Visa sökformulär

Dialogmöte mellan Sjöfartsverket och näringslivet som trafikerar Mälaren

Handelskammaren Mälardalen, Sjöfartsverket och Mälarhamnar bjöd in till ett dialogmöte den 9 oktober för att diskutera kommande avlysningar och andra aktuella och återkommande frågor kopplade till Mälarprojektet.

Thor-Björn Käck från Handelskammaren inledde mötet med att redogöra för dagens agenda samt kort bakgrund om tidigare dialogmöten och remissförfaranden. Därefter hölls en kortare presentationsrunda.

Efter det berättade Ulrika Hamberg, projektledare för Mälarprojektet, om statusen i projektet där det stora arbetet sker i Södertälje sluss. Förutom att slussen breddas och blir längre kommer området runt slussen förbättras med soldäck och gång och cykelbro över slussen. Slussgroparna tätas och den 9-10 november sker undervattensgjutning i södra byggropen. Helgen därpå, 16-17 november, sker motsvarande gjutning i norra byggropen.

I december blir det längre avlysningar under installation av pålvägg under slussbron. Detta sker:

Ulrika dialogmöte

Under dialogmötet berättade projektledare Ulrika Hamberg från Sjöfartsverket om läget i Mälarprojektet just nu.

  • den 3 december - 11 december 2019 mellan kl. 07.00 - 19.00 under 7 vardagar.
  • den 13 januari - 21 januari fortsätter installation av pålvägg under slussbron. Avlysningen gäller 07.00-19.00 under 7 vardagar.

Sjöfartsverket har vid planeringen av avlysningarna tagit hänsyn till bland annat bränsletrafik och projekt i Västerås. Sjöfartsverket för direkt dialog med flera intressenter så att de kan komma igenom slussen innan eller direkt efter avlysning. Flera företag kommenterar under mötet att denna avlysning definitivt påverkar dem och på vilka sätt avlysningarna påverkar deras fraktkedja.

När de kommande veckoavstängningar diskuterades på mötet framkom att en veckoavstängning är sju fulla dagar men att den inte behöver börja på en måndag. Första veckoavlysningen blir enligt preliminärt schema i november eller december 2020 och sista är planerad till april 2021. 6 månaders varsel är det krav som finns. Detta så att alla informeras om vilka dagar veckoavlysningen kommer ske.

Påverkan för företag av avlysning i en hel vecka med dygnet runt avlysning är stor enligt dialoger och det som sas under dialogmötet. Förslag framkom på att starta avlysningen några dagar in i veckorna, vilket skulle ge företagen några vardagar innan avlysningen och någon vardag veckan efter att sköta sin verksamhet på.

Sjöfartsverkets nya informationssida som visar planerade avlysningar med den preliminära information som Sjöfartsverket fått från entreprenören uppskattas. Alla är välkomna att skicka synpunkter till Sjöfartsverket om man har utvecklingsförslag för sidan om avlysningar. Sidan kommer att uppdateras minst en gång per månad.

Mötet avrundades med runda-bords-dialog. Under denna del av mötet framkom bland annat:

  • De flesta aktörer ser med stor oro på veckoavstängningarna men man diskuterar lösningar.
  • När panna 7 hos Mälarenergi kommer i drift kommer det skapa mer sjötrafik.
  • Lotsfunktionen har fungerat ok, trots lotsbristen som finns generellt, enligt deltagarna. Viss farhåga finns i samband med veckoavlysningar.

Sjöfartsverket och Handelskammaren diskuterar om när det är lämpligt att ha ett uppföljande möte och bjuder sedan in till nästa dialogmöte.

Publicerad

Senast ändrad