Oförändrade avgifter hos Mälarhamnar 2020

Samtidigt som Mälarhamnar publicerade sin nya webbplats deklarerade man att de taxor och avgifter Mälarhamnar haft 2019 kommer att kvarstå på samma nivåer även 2020. Detta trots en vikande konjunktur.

– Mälarhamnar väljer att låta de taxor och avgifter vi haft 2019 kvarstå på samma nivåer även 2020. Eftersom konjunkturen är vikande, är det möjligen konstigt, säger Patrizia Strandman, chef för marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.

Vad ligger till grund för ert beslut?

– Vi jobbar för att fler ska välja att frakta på vattenvägar istället för på väg. Det går i linje med regeringens maritima strategi om en överföring av gods från land- till sjötransporter. Eftersom det bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land, förklarar Patrizia Strandman.

bild på Patrizia

"Mälarhamnar väljer att låta de taxor och avgifter vi haft 2019 kvarstå på samma nivåer även 2020" säger Patrizia Strandman, chef för marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.

– Det är glädjande att kunna hålla samma prisnivå även nästa år. Men även de avgifter och regelverk som sjöfarten sliter med behöver hänga med utvecklingen. Då tänker vi specifikt på lots- och farledsavgifter, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar AB.

Länk till prislistan för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

Senast ändrad