Just nu i Västerås hamn

Under 2019 har det varit stor aktivitet i Västerås hamn och mycket arbetet har gjorts för att utveckla hamnområdet.

Det största arbetet som flest sett och påverkats av är antagligen infarten till Västerås hamn. I korsningen Johannisbergsvägen-Kraftvärmegatan pågår en ombyggnation.

I mitten av sommaren 2020 kommer den nya planskilda korsningen att stå klar. Den kommer att knyta samman det nuvarande hamnområdet med ett nytt område på andra sidan Johannisbergsvägen; Grindtorpsängen. Detta stora arbete görs som en förberedelse för att de lastbilar med muddermassor som kommer att trafikera hamnen under 2020 inte ska störa övrig trafik.

Skiss hamnlayout

Skiss på hur framtidens hamn kommer att se ut i Västerås.

Arbete med kajer

Tvärkajen och ytorna innanför kommer att under ett års tid att renoveras och stärkas upp för att kunna hantera större markbelastning och möjliggöra muddringen av hamnbassängen. Tvärkajen kommer att stå klar i november 2020. Kranarna som brukar stå på Tvärkajen är flyttade till långkajen under ombyggnadsperioden.

Energikajen förstärks och moderniseras med ny utrustning. Arbetet anpassas så att fartygen som behöver lossa energibränslen kan fortsätta med det under hela ombyggnadsperioden.

Nya ytor och magasin skapas

Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, pågår markarbeten för det nya området Grindtorpsängen. Detta område ska i ett första skede användas för att nyttiggöra muddringsmassor som tas upp från hamnbassängen.

Längst till öster på hamnområdet pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 10 000 kvadratmeter upplagsyta och 2 000 kvadratmeter magasin, Magasin 53.

Byggnation pågår av Magasin 51 och Magasin, dessa ligger mitt i hamnområdet mot Sjöhagsvägen. Magasin 52 är ett 1 000 kvadratmeter stort varmmagasin och Magasin 51 ett 5 200 kvadratmeter stort magasin som lämpar sig för de flesta godsslag genom sin uppdelning i olika sektioner.

Här kan du se området i 3D Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad