Fortsatt hamnutveckling trots stiltje i Södertälje sluss

När Sjöfartsverket och deras entreprenör i Södertälje sluss - Züblin gick skilda vägar i november 2019, trodde sig Sjöfartsverket kunna ha en ny entreprenör på plats i maj. Nu ser det ut att bli till hösten 2020, enligt Länstidningen Södertälje.

– Under hösten bör vi i alla fall ha en entreprenör. Men som sagt, mindre arbeten kommer att utföras under tiden, för att spara tid. Och prognosen kvarstår än så länge, att projektet ska vara nära färdigställande 2022, förutsatt att en omstart sker nu i höst, säger Joel Smith, Infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket till Länstidningen Södertälje.

I Västerås och Köping finns det redan nu ledig kapacitet hos Mälarhamnar med all hamnutveckling som görs kopplat till Mälarprojektet.

– ­Redan idag har Mälarhamnar, likt resten av hamnsverige, ledig kapacitet som snabbt kan ta emot nya volymer. Redan idag kan vi vara ett betydligt klimatsmartare alternativ som, om vi används, leder till bättre kapacitet för väg- och järnvägstrafiken i Mälardalen, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar AB.

Illustration båt kör in mot hamnen

Illustration: Tobias Flygar.

Så du menar att redan nu finns det vinster med hamnutvecklingen i Västerås och Köping. Och att även om andra delar i Mälarprojektet blir försenade jobbar ni på och är på god väg. Stämmer det?

– Tidplanen för och arbetena med Södertälje Sluss kommuniceras av Sjöfartsverket. Vi litar på deras arbete med genomförandet. Vi har samma målsättning – att öka kapaciteten och säkerheten för godstrafiken på Mälaren, säger Carola Alzén och fortsätter:

– Ju mer av Mälarprojektet som färdigställs desto större är vinstmöjligheterna. Mälarhamnarna i Köping och Västerås utvecklas med större ytor, upprustade kajer och fler magasin och redan idag finns stora möjligheter att ta emot större volymer. Närmare hälften av Sveriges befolkning bor i vår närregion. Person- och godstransporter fortsätter att öka och för att lösa klimatutmaningen måste vi alla vara med och lämna vårt bidrag.

Mälarhamnar har precis färdigställt sin allra första hållbarhetsredovisning?

– Ja, jag är jättestolt över den. Den visar vilka Mälarhamnar är, vad vi gör och vad vi vill. Och en sak som vi vill är att bidra till alla hållbarhetsaspekterna och alla FN:s 17 globala mål. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Patrizia Strandman, chef marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.

Mer om Mälarhamnar AB:s utvecklingsarbete och hållbarhetsarbete hittar du på www.malarhamnar.se Länk till annan webbplats..

Publicerad

Senast ändrad