Nytt investeringsbeslut för sista etappen i Köpings hamn

Under vecka 7 ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott i Köpings kommun positiva till den fjärde och sista etappen i hamnutvecklingen i Köpings hamn. Därmed får projektet ytterligare 218 miljoner att investera i nya magasin, nytt dagvattensystem och ombyggnation av kaj.

Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen den 24 februari för att där det klubbas.

För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

Pengarna kommer att användas till:

  • Ombyggnad av resterande långkaj.
  • Projektorganisation 2021-2022.
  • Dagvattenledningar och miljöåtgärder.
  • Nya magasin.
  • Järnväg.
  • Flytt av ammoniakledning.
  • Renovering hamnytor.
  • Nya hamnytor.
  • Nytt kontor och manskapsutrymme.
Hamnen Köping

Kajen i Köping renoveras.

I VLT kommenterar Köpings tekniska chef Christer Nordling att projektet har en del förseningar som bland annat beror på att klaffarna behövde bytas på klaffbron i Strängnäs.

Här kan du läsa mer om hamnen i Köping Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad