Mälarhamnar och Stockholms hamnar samarbetar för inlandssjöfart i Mälaren

Mälarhamnar och Stockholms hamnar har startat ett samarbete för att möjliggöra hållbara transporter och inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och de strategiskt placerade Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Samarbetet utökar hamnarnas erbjudanden och ger goda förutsättningar för pråmtrafik lik den på floderna i Europa.

Stockholms Hamnar bygger en helt ny godshamn, Stockholm Norvik Hamn, söder om Stockholm. Hamnen öppnar i maj 2020 och skapar med sitt läge nya möjligheter för effektiva och hållbara transporter i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Samtidigt pågår stora projekt i Mälarhamnarna för att hantera större mängder gods. Bland annat utökas hamnytorna, kajerna renoveras och nya magasin byggs.

Som ett led i denna satsning, att transportera gods till sjöss i så hög utsträckning som möjligt, startar nu Mälarhamnar och Stockholms Hamnar ett unikt samarbete. Samarbetet har som mål att möjliggöra inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna.

Bild Mälarhamnar Västerås

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. Om varorna transporteras direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastar det de redan idag hårt belastade vägarna och järnvägarna i Mälardalsregionen och Sverige. Inlandssjöfarten skulle bidra till en mer hållbar landinfrastruktur.

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder och minskar trängsel och miljöpåverkan på miljöpåverkan, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda pråmtrafik krävs att hamnar arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi hamnar drar våra strån till stacken och tillsammans tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång på riktigt i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. Om varorna transporteras direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastar det de redan idag hårt belastade vägarna och järnvägarna i Mälardalsregionen och Sverige. Inlandssjöfarten skulle bidra till en mer hållbar landinfrastruktur.

Publicerad

Senast ändrad