Positivt dialogmöte om Mälarprojektets olika delar

Under torsdagen den 18 mars höll Handelskammaren Mälardalen ett digitalt dialogmöte där ett stort antal intressenter var inbjudna. Under mötet presenterade Trafikverket och Sjöfartsverket hur de arbetar nu och vilka planer de har framåt för Södertälje kanal och sluss samt för Hjulstabron och kommande muddringar i Mälaren.

Efter en kort inledning från Handelskammaren Mälardalen där de berättade om sin samordnande funktion och vilka mål de arbetar med tillsammans med det lokala näringslivet, genomfördes en presentationsrunda av alla deltagare i mötet.

Sjöfartsverkets muddringar i Mälaren

Därefter höll Max Bjurström, projektledare för Mälarfarlederna hos Sjöfartsverket, en presentation om muddringsarbeten i Mälaren. I korthet går de ut på att bredda och fördjupa farleden för att öka tillgängligheten och säkerheten. Med muddringsprocessen ökas avståndet mellan sjöbotten och fartygens botten. Samtidigt uppgraderas utmärkningar av farleden, fyrar, bojar och prickar.

Illustration farleder i Mälaren

Illustration över Mälarens farleder från Sjöfartsverkets presentation under mötet

Genom att riva och förändra ledverken på Hjulstabron samt ta all trafik genom den södra passagen kan större fartyg passera. Man beräknar att den så kallade medelmax-typen av fartyg då kan användas vid passage förbi Hjulstabron.

Sjöfartsverket kommer under muddringsarbetet följa de regler som finns kring arbetet. Dessa reglerar vilka tider arbetet får utföras och hur mycket man under arbetet får grumla vattnet. Fastigheter som ligger i närhet av platser där sprängningsarbeten genomförs besiktigas innan och efter sprängningsarbeten.

Sjöfartsverkets fortsatta arbetet i Södertälje sluss

Därefter höll Mats Jäderland, infrastruktursamordnare hos Sjöfartsverket, en presentation om vilka arbeten som Sjöfartsverket nu slutför i Södertälje, vid kanal och sluss. Dessa är montering av nya ledverk på Saltsjöbron, på E4/E20 bron och på järnvägsbron samt reparation på järnvägsbron.

Trafikverkets arbete i Södertälje

Efter det berättade Tobias Kednert, projektledare hos Trafikverket, vad de gjort och nu gör sedan de tog över projektet med Södertälje sluss och kanal. Trafikverket har arbetat med övertagandet, avtal, tillstånd, sätta sig in i projektet och vad som gjorts i projektet fram tills nu. Fram till sommaren pågår arbete med att handla upp nya entreprenörer. Trafikverket kommer att arbeta med flera projektörer och entreprenörer och inte ha endast en entreprenör såsom Sjöfartsverket tidigare hade.

Därefter berättade Tobias Kednert mer i detalj om hur entreprenaderna planeras att delas upp. I korthet är det:

  • Sluss och klaffbro mellan år 2022–2025
  • Reparation och färdigställande av spont längs Södertälje kanal mellan år 2022–2023
  • Betong och markarbeten längs kanalen mellan år 2022–2024
  • Muddring mellan år 2023–2024
  • Färdigställa de delar som ingår i projektet i Kvicksund.

Trafikverket kommer att behöva arbeta med avlysningar under byggtiden. Man kommer att se över avlysningarna, frekvens och längd i samråd när man kommit längre.

Trafikverket fick frågor om de kommande avlysningarna och hur man planerar dem. De bad att få återkomma till frågan lite längre fram emot sommaren. Detta för att kunna lösa det på ett sätt så att produktionssättet passar flest intressenter.

Varför Trafikverket tog över arbetet i Södertälje sluss och kanal

Man fick också en fråga om varför Trafikverket hade tagit över Mälarprojektets delar i Södertälje sluss och kanal. Här svarade man att det var en fråga som kom upp när Sjöfartsverket valde att bryta med sin tidigare entreprenör. Då samtalade Trafikverket och Sjöfartsverket om vem som hade störst erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt och vad som skulle vara bäst för staten. Då föll valet på Trafikverket.

– Jag tycker att det var ett bra möte. Det framkom inget som var nyheter för oss på Mälarhamnar. Men vi och projektledaren Thomas Marshall från Västerås stad har en bra löpande dialog med Sjöfartsverket. Det är bra att Handelskammaren Mälardalen bjuder in till dessa dialogmöten och vi ser fram emot att de fortsätter, berättade Patrizia Strandman, affärschef hos Mälarhamnar AB.

När presentationerna var avklarade tackade Handelskammaren alla deltagare.

– Vi uppskattar ett bra samarbete med myndigheterna för att hitta så bra lösningar som möjligt för näringslivet. Vi bjuder gärna in till ett ytterligare dialogmöte. Förhoppningsvis kan det bli innan sommaren, avslutade Thor-Björn Käck, projektledare internationalisering och infrastruktur hos Handelskammaren Mälardalen.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad