Nyheter

  • Positivt dialogmöte om Mälarprojektets olika delar

    Under torsdagen den 18 mars höll Handelskammaren Mälardalen ett digitalt dialogmöte där ett stort antal intressenter var inbjudna. Under mötet presenterade Trafikverket och Sjöfartsverket hur de arbetar nu och vilka planer de har framåt för Södertälje kanal och sluss samt för Hjulstabron och kommand...

    Publicerad 31 mars 2021 02:45