Aktivitet, kreativitet, grönska och återhämtning när ungdomar skapade sin framtida favoritplats

I början av sommaren genomförde expectrum och Mälarporten en kurs för ungdomar i Västerås.Samtidigt som de fick lära sig mer om idégenerering, produktutveckling och 3D-teknik fick ett gäng ungdomar i Västerås skapa sin framtida favoritplats i Mälarporten.

På grund av rådande tider genomfördes hela kursen digitalt. Mälarportens kreativa projektledare Viktoria Brandel säger att det verkligen var spännande att titta på bidragen och se filmerna som deltagarna spelat in där de berättade om hur de tänkt och vad de velat skapa.

Bland förslagen finns en skateboardpark med glastak, klotterväggar, hotell, fontäner och lekplatser. En deltagare föreslog ett galleri med utbytbar konst, där ungdomar kan hänga upp sina alster eller ta med sig en favorit hem. Flera deltagare vill ha platser där de kan ta det lugnt, till exempel i ett växthus eller i hängmattor mellan träd. Träd och grönska fanns också med i de flesta förslagen.

Nyhetsbild

Vi fick också idéer om avancerade tekniska lösningar som skapar spännande miljöer med ljuseffekter och filmsekvenser från närmiljön, för att stimulera hjärnan. De förslagen hör till ett ytterligare övergripande tema vi kan se, kreativitet, säger Viktoria Brandel. I filmen (nedan) kan ni se glimtar från några av bidragen. Under hösten kommer projektgruppen tillsammans med kollegor i Västerås stad att jobba vidare med idéerna för att kunna skapa en plats för ungdomar, på riktigt, i Mälarportsområdet.

Vi i Mälarporten tycker att det är väldigt värdefullt att få fundera kring vår framtida stad tillsammans med ungdomarna och vill tacka både expectrum och kursdeltagarna för denna möjlighet. Vi har fått värdefull insyn i ungas perspektiv, och fått hjälp på vägen att skapa något som efterfrågas. Att dessutom en deltagare ville bli arkitekt för att kursen var så rolig känns helt fantastiskt, säger Viktoria Brandel.

Publicerad

Senast ändrad