Arkitektteam ska ge Mälarporten helhetslösning

Arkitektbyrån White har upphandlats för att rita Mälarportens stadsstruktur. Uppdraget till arkitektteamet handlar om att göra drygt 100 hektar mark i centrala Västerås till en attraktiv stadsdel som knyter samman staden och skapar trivsel både nu och i framtiden.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Mälarporten har pågått i drygt ett år. Under året har olika kompetenser inom staden jobbat med vilka förutsättningar området har idag och vad som skulle behövas finnas i Mälarporten i framtiden. Nu är det dags att sätta samman alla förutsättningar, behov och idéer till en helhetslösning som ger västeråsarna en attraktiv stad som fungerar bra.

Till hjälp har Västerås stad upphandlat ett arkitektteam som ska konkretisera och visualisera hur Mälarporten kommer se ut fram till 2045. Teamet leds av White arkitekter i form av Krister Lindstedt, Anna Edblom och Magnus Löfvendahl. Till uppdraget har de även knutit kompetenser från Trafikutredningsbyrån, Tyréns och Evidens.

Nyhetsbild

Uppdraget för arkitektteamet är att översätta de mer allmänt hållna visionerna som finns för området till fysisk form, det vill säga rita upp en stadsdel med dess byggnader, parker, torg, gator och allt annat.

– Arkitektur i den här skalan handlar till exempel om kvarterens storlek och form, husens skala, placering och utformning av offentliga stråk och platserna. Arkitekterna har kunskap och verktyg för att översätta de tankar och idéer som tidigare har samlats in av Västerås stads projektgrupp till konkret stadsplanering, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

– Det är så roligt att vi nu har ett arkitektteam på plats. De kommer nu ta vårt arbete vidare och låta Mälarporten ta form. Jag ser fram emot att kunna börja visa skisser på hur byggnader, gator, torg och parker växer upp ur dagens grusytor, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Vill ta med det bästa från Västerås industriarv

White arkitekter har god erfarenhet av komplexa och unika stadsutvecklingsprojekt. Krister Lindstedt och Anna Edblom har bland annat arbetat med flytten och skapandet av en helt ett nytt Kiruna. En av utmaningarna för White blir att skapa en livgivande och grön infrastruktur i ett före detta industriområde. Frågor som måste hanteras gäller till exempel dag- och stormvatten, biologisk mångfald och värme- och klimatfrågor.

– Mälarporten är ett projekt som berör alla västeråsare, då stadskärnan ska växa mot Mälaren. Det blir man ödmjuk inför, samtidigt som det känns väldigt spännande. Det är ett bra exempel på hur man kan förhålla sig till en befintlig miljö, vi vill ta med oss det bästa från Västerås industriarv in i framtiden och skapa en karaktärsfull stadsdel, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Arbetet med planprogrammet genomförs med en bred projektorganisation från Västerås stad och dess bolag, tillsammans med ansvariga beslutsfattare och i dialog med fastighetsägare och intresserade Västeråsare.

– White arkitekter är ett av landets mest erfarna och prisade arkitektkontor och vi är glada att de har erbjudit oss ett team som på alla sätt lever upp till våra högt ställda krav på kompetens och erfarenhet, men även nytänkande och kreativitet. Vi är övertygade om att resultatet kommer att leva upp till förväntningarna och troligtvis även överträffa dem, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

Dialog pågår med intresserade västeråsare

Under våren 2021 har projekt Mälarporten haft dialog med intresserade västeråsare om hur de vill att Mälarporten ska fungera och upplevas. Dialogen har gett en riktning och ambitionsnivå för planeringen av stadsdelen.

– Mälarporten är ju ett område som påverkar hela Västerås och vi kommer senare under hösten vilja diskutera det konkreta förslaget som arkitektteamet tar fram med Västeråsarna. Det finns mycket spännande att se fram emot helt enkelt, säger Isabell L. Eklund ansvarig stadsplanerare för Mälarporten.

Arkitekternas stadsstruktur ska vara färdig under vintern 2021/2022, sedan kommer planprogrammet gå ut på samråd 2022.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad