Bostadsministern besöker projekt Mälarporten

Onsdag den 6 juli besöker bostadsminister Johan Danielsson (S) Västerås och projekt Mälarporten. Vid mötet kommer bostadsministern få information om planerna på hållbart och kollektivtrafiknära bostadsbyggande i centrala Västerås.

Redan hösten 2020 blev Västerås rekommenderade för att teckna ett bostadspaket, genom utredningen Samordning för bostadsbyggande från Regeringskansliet.

Förslaget är att staten ingår avtal med Västerås stad och Region Västmanland om ett bostadspaket med 10 000 hållbara och stationsnära bostäder – samtidigt som staten står för ombyggnation av spåranläggningar och ny bro över spår vid Västerås nya resecentrum.

Liknande avtal har tidigare tecknats kring kommunala bostadspaket i Gävle, Knivsta och Uppsala, men inget avtal har tecknats i Västerås.

Nyhetsbild

– Vi har bjudit in bostadsministern för att informera om våra planer för området och han har tackat ja till att komma hit. Vi ser fram emot ett givande samtal, säger Mälarportens projektchef Sanna Edling.

Vid mötet kommer även representanter från region Västmanland och från politiken att närvara.

Publicerad

Senast ändrad