Efter samråd - Vad händer nu?

Åsa Rudhage är planarkitekt och ansvarig för detaljplanen för Västerås nya resecentrum. Detaljplanen var ute på samråd före jul under ett par veckor. Åsa berättar om vad som har hänt efter det och vad som händer framöver.

Vi har fått in otroligt mycket synpunkter hur kommer det sig?

Under den här samrådsperioden fick vi in väldigt många synpunkter, över 200! Det är mycket mer än vad vi brukar få in i andra detaljplaner vilket beror på flera anledningar. Vi var ute och informerade och prata om planen. Det finns ett stort allmänt intresse för det här projektet för att det är ett unikt projekt för Västerås. Det är ett komplext projekt eftersom vi ligger inne i city, vi är inne i ett omvandlingsområde och vi bygger nära spåren. Många frågor är kopplade till detta.

Vad har vi fått flest synpunkter om?

Det flesta synpunkterna som kom in handlade om gestaltningen både för resecentrum men även för det höga huset vi har föreslagit. Planförslaget var otydligt, därför undrar man hur olika saker ska lösas. Vi fick in väldigt många synpunkter från allmänheten- ca 75 % av det totala antalet. Det kom även från flera myndigheter, olika remissinstanser, politiska partier och andra intresserade.

Vi kan dela upp det synpunkter som kommit in i tre olika kategorier. Det handlar om frågor som inte berör själva detaljplanen till exempel tidigare fattade politiska beslut och andra delar kommunen arbetar med. Synpunkter om interiören inne i resecentrum regleras inte heller i detaljplanen. Detta är frågor vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet kring resecentrum.

Den andra kategorin är att förtydliga förslaget att ta fram fler illustrationer, kartor och att beskriva det bättre. Något vi arbetar med just nu är hur vi ska göra vissa delar tydligare gällande trafikfrågor.

Vi jobbar allra mesta med den tredje kategorin. Det som tar mest tid är att vi behöver utreda vissa saker mera att redovisa tydligare hur konsekvenser och effekter blir. Det handlar om att vi vill bygga nära spåren vilket är komplicerat. Det finns fortfarande frågor kvar att utreda dät det pågår dialog med trafikverket. Det finns ett par utredningar som vi arbetar med nu och som vi räknar med att arbeta vidare på det närmaste månaderna framöver.

Hur besvaras det synpunkter som kommit in?

Vi sammanställer alla synpunkterna och sammanfattar synpunkterna i samrådsredogörelse. Allt kommer ut i samband med att vi går ut i nästa skede i planprocessen att vi går ut på granskning och visar förslaget som kommer att vara omarbetat till vissa delar. I det handlingarna kommer redogörelsen finnas med och det blir den formella återkopplingen. Har man frågor eller funderingar kan ni ta kontakt med oss.

Vad händer nu?

Nu jobbar vi vidare med planförslaget och gör det ändringar vi behöver göra. Syftet med samrådet var att hämta in synpunkter på förslaget så vi kan få hjälp med att välja ut vad vi ska titta mer på och vad vi ska gå vidare med. Vi siktar på att gå ut med förslaget igen senare i höst och då kommer ni att få se vilka ändringar vi har gjort. Ni får en ny chans att lämna in era synpunkter på förslaget.

Kontakta oss om ni har funderingar

Publicerad

Senast ändrad