En djupdykning i prioriterade utvecklingsområden för Västerås resecentrum

Eftersom vi vill tänka igenom alla delar noga när vi utvecklar den nya stadsdelen och Västerås nya resecentrum är det viktigt för oss i projekt Mälarporten att ha en dialog med människor som kan bidra till projektet från olika synvinklar. Därför genomförde vi under våren en workshopserie där vi tillsammans med olika intressenter djupdök i sex utvecklingsområden kopplat till resecentrum; koncept, trygghet, cykling, grönstruktur, barnperspektivet samt teknisk försörjning. Deltagare har varit olika aktörer från projektet, cyklister, pendlare, personer med funktionsnedsättning, ungdomar samt ämnesexperter.

Målet med workshopserien var att få fram förslag gällande hur respektive område kan och bör utvecklas vidare, för att skapa ett genomarbetat och nytänkande innehåll i Västerås nya resecentrum. Från de olika träffarna, fick vi med oss idélistor och prioriterade förslag på åtgärder att lyfta in i det fortsatta arbetet.

Delar av vad som diskuterades inom de olika utvecklingsområdena:

 • Det sömlösa resandet, resenärsservice som överträffar förväntningarna
 • Var går gränsen för resecentrum? – hur kopplar vi resecentrum till omgivande miljöer och byggnader? Vad behöver finnas just i resecentrum respektive precis i närheten?
 • Pop-up verksamheter och ”trucks” för exempelvis flexibelt utbud eller lanseringar
 • Hur kan resecentrum förenkla och försköna vardagen?
 • Sittplatser i olika miljöer. Plats för jobb, vila eller umgänge. Varför inte bänkar med uppvärmning, kanske fjärrvärmeretur genom betongbänken i väntan på bussen
 • Uppvärmt tak, solceller som använder returvärmen precis som i gatorna i Västerås
 • Multifunktionella lösningar för grönska och vatten
 • Förstärk gröna stråk – t.ex. genom vintergröna växter så inte allt blir grått på vintern
 • Välj växter som motverkar luftföroreningar & buller
 • Nudging – design och skyltning som knuffar besökare till önskat beteende
 • Personlig närvaro och säkra zoner
 • Barn är kortare, planera inte för en vuxen man! Planering för barn och funktionshindrade blir ofta bra för alla
 • VR/AR för pedagogisk information – även när stationen stängd
 • En säker plats ger trygghet!

Vad händer nu?

Vi kommer inom kort att träffa alla som bidrog i grupperna för att gå igenom resultaten tillsammans med dem. I projektet kommer vi sen att ta förslag och idéer vidare i arbetet med att skapa Sveriges mest nytänkande resecentrum. Följer du Mälarporten via webben eller sociala medier kommer du att få veta mer om hur vi går vidare med specifika frågor och områden där. Även framöver kommer vi att samla olika intressenter och experter för dialog. Är du intresserad av att bidra så får du gärna höra av dig till malarporten@vasteras.se.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad