En vecka kvar av samrådet för Västerås resecentrum

Läs på om förslaget och lämna dina synpunkter på detaljplanen senast den 18 december.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett cirka 12 hektar stort område i centrala Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integrerad del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och hus. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal, regional och nationell kollektivtrafik samlat i en punkt. Detaljplanen vill samtidigt möjliggöra för verksamheter, service och bostäder i direkt anslutning till resecentrum.

Mer information om planförslaget

På vasteras.se/resecentrum kan du läsa detaljplanen i sin helhet, eller en kortversion. På visualiseringsborden som finns i stadshuset och på Expect Västerås kan du utforska resecentrum med hjälp av 3D-teknik. Du kan också uppleva förslaget i AR-appen Västerås utvecklas som du laddar ner gratis på App Store eller Google Play.

Vi har även samlat de artiklar och reportage som lokala medier skrivit om projektet under samrådsperioden. En länklista hittar du här.

Berätta för oss vad du tycker om förslaget och hjälp oss att förbättra detaljplanen

Planförslaget baseras på ett beslut om att bygga ett resecentrum i markplan, taget av stadens politiker för ett antal år sedan. Tidigare i processen har även ett samråd och utställning för översiktsplanen för stationsområdet hållits *. Det samråd som genomförs nu handlar alltså inte om frågan i vilken nivå järnvägen ska gå, eller om vi alls behöver ett nytt resecentrum, det handlar om att skapa en så bra detaljplan som möjligt utifrån de förutsättningar, mål och syften som tidigare beslutats om. Detaljplanen är både stor och komplex, med stor betydelse för hela Västerås, och regionen, under lång tid framöver. Därför vill vi be om er hjälp att förbättra den! Kom gärna med förslag på förbättringar, påminnelser om viktiga aspekter att tänka på eller uppmuntrande medhåll om vad du tycker är extra bra med planen.

På vasteras.se/resecentrum kan du läsa hur du gör för att lämna dina synpunkter. Synpunkter kan lämnas samlat av exempelvis föreningar eller företag, men även av enskilda invånare.

*Översiktsplanen hanterar större, övergripande frågor och har varit vägledande i arbetet med att ta fram detaljplanen för resecentrum.

Ett par tillfällen till då du kan träffa oss

På lördag den 15 december finns Mälarporten med då Region Västmanland ordnar en dag om Västmanlands framtid på Karlsgatan 2. Vi håller ett kort föredrag om projektet kl 12.15 och finns även på plats på museet kl 12-16.

Måndagen den 17 december finns representanter för projektet för sista gången på Expect Västerås i Skrapan kl 11.30-13.30.

Välkommen!

Publicerad

Senast ändrad