Ett steg närmare! Beslut om förprojektering beträffande resecentrum fattat av kommunstyrelsen

Precis innan julledigheten fattade kommunstyrelsen beslut att under 2020 förprojektera Västerås nya resecentrum. Det innebär att vi närmar oss det konkreta genomförandet och säkerställer allt inför investeringsbeslut och byggstart.

Ett första investeringsbeslut för genomförandet av byggprojektet resecentrum

Det beslut som är taget kan ses som ett första investeringsbeslut för genomförandet av byggprojektet Västerås nya resecentrum. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska ta fram en programhandling. En programhandling är första skedet av tre i projekteringsprocessen, som innehåller programhandling, systemhandling och bygghandling/detaljprojektering. Beslutet som nu är taget betyder att vi kan påbörja själva byggprojektet, vi närmar oss det konkreta genomförandet av ett nytt resecentrum.

Nu har vi fått de förutsättningar som behövs för att komma vidare med upphandlingar, detaljplanen och det fortsatta arbetet. Det innebär också att vi får in mer resurser som prioriterat jobbar med att hitta lösningar som gör projektet möjligt att genomföra.

Nyhetsbild

Vid en förprojektering klargör man detaljerna för att kunna bygga


”Nu går vi in i huset”

En förprojektering innebär att vi tar vidare det underlag som finns framtaget. Vi konkretiserar och beskriver funktioner och sammanhang. Detaljplanen ser främst på projektet utifrån, och nu tittar vi mer på husets innehåll och uppbyggnad. Man kan säga att vi går in i huset, förklarar Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

Just nu finns det många önskemål från detaljplaneskedet, när vi tar fram programhandlingen säkerställer vi hur vi kan förverkliga dem, fortsätter Jonas.

En förprojektering tydliggör projektets styrkor och svagheter. Därför kommer det under nästa år att bli lättare att bemöta frågeställningar och tyckande kring till exempel taket och spårnärhet.

Dedikerat team under 2020

Förprojekteringen görs under ledning av Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum. Ett team med bred kompetens kommer att tillsättas för att jobba med detta under 2020.

Publicerad

Senast ändrad